top of page

ערכות

 

תקלו על הדברים, קנו ערכת הכנה! לעצמכם או למישהו אחר. ערכה כוללת את החומרים וההוראות להכנת דיו משלכם.ן, בור אינדיגו או

.לנסות כמה צבעים חדשים