top of page
_edited.jpg

משי יארדאז' וצעיפים

.משי, בדי המלכות

עשוי מפקעות משי, תולעי משי הוא חום ולחות המווסת. ישנם יותר מ -500 זנים של עש משי פראי בעולם, המינים הנפוצים המשמשים

.לבד הם תות, ארי, מוגה וטסאר

.תולעי משי מהודו הן חלק מגידול ייחודי של ביקתות ואנחנו תומכים באופן מלא בעסקים קטנים אלה בעלי ידע רב ערך