top of page
indruk

Suzanne Dekel / DekelDyes is een geregistreerd bedrijf in Israël onder belastingnummer 314081514

Alle goederen en zendingen worden verpakt en verzonden in Israël.

Dropshipgoederen en zogenaamde 'fullfullment'-bestellingen kunnen overal ter wereld worden verzonden, dit wordt indien relevant aangegeven in de productbeschrijving.

contactgegevens;

www.suzannedekel.com

Emek Ayalon 14a

Shoham, pob2283

Israël

suzannedekel@gmail.com

Eucalyptus Branch

algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door DekelDyes. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar DekelDyes. DekelDyes biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Op deze pagina kunt u op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op WIX.com. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

AFDELING 1 - ONLINE WINKEL-VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en u ons toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige gezinsleden toe deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) niet-versleuteld kan worden overgedragen en betrekking heeft op (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons te allen tijde het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder hetzelfde klantenaccount zijn geplaatst, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben of geen input hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden aangeboden door de relevante externe provider (s).

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe services en / of functies aan via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet bij ons zijn aangesloten. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op een ander medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft ingediend) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op een of andere manier zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de service op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn DekelDyes, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiende uit uw gebruik van de service of producten die met de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud of enige verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de dienst, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om DekelDyes en onze ouder, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden, vrij van elke claim of vraag, inclusief redelijk advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze opnemen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Dienstverlening, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of we vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum; en / of dienovereenkomstig u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) kan ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet door ons uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn gepost, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Emek Ayalon 14a, Shoham, M, POB 2283, Israël.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u ons sturen via suzannedekel@gmail.com.

Dit Influencer Disclosure-beleid is geldig vanaf 20-5-2020

Dit beleid heeft betrekking op de onderstaande sociale kanalen die eigendom zijn van en beheerd worden door (Persoon of Bedrijf):

Deze kanalen streven ernaar zich te houden aan de FTC-richtlijnen voor online bloggen. De eigenaar gelooft in eerlijkheid in relatie, mening en identiteit. De vergoeding die de eigenaar van marketeers ontvangt, kan van invloed zijn op onze inhoud, onderwerpen of berichten op onze sociale kanalen. Die inhoud, advertentieruimte of post zal duidelijk worden geïdentificeerd als betaalde of gesponsorde inhoud in overeenstemming met de FTC-richtlijnen.

Keyboard Closeup

Beleid inzake openbaarmaking Blog

Banana Leaves

Privacybeleid

www.suzannedekel.com Privacybeleid

Dit privacybeleid is opgesteld om diegenen die zich zorgen maken over hoe hun 'persoonlijk identificeerbare informatie' (PII) online wordt gebruikt, beter van dienst te zijn. PII, zoals beschreven in de Amerikaanse privacywet en informatiebeveiliging, is informatie die op zichzelf of met andere informatie kan worden gebruikt om een enkele persoon te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, of om een persoon in context te identificeren. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een duidelijk beeld te krijgen van hoe we uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen in overeenstemming met onze website.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de mensen die onze blog, website of app bezoeken?

Bij het bestellen of registreren op onze site, indien van toepassing, wordt u mogelijk gevraagd om uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcardgegevens of andere gegevens in te voeren om u te helpen met uw ervaring.

Wanneer verzamelen we informatie?

We verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert op onze site, een bestelling plaatst, zich abonneert op een nieuwsbrief, een supportticket opent of informatie op onze site invoert.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We kunnen de informatie die we van u verzamelen gebruiken wanneer u zich registreert, een aankoop doet, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, op de website surft of bepaalde andere sitefuncties op de volgende manieren gebruikt:

• Om onze website te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn.

• Om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van uw verzoeken om klantenservice.

• Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren.

• Om uw transacties snel te verwerken.

• Om beoordelingen en beoordelingen van diensten of producten te vragen

• Om contact met hen op te nemen na correspondentie (live chat, e-mail of telefonische vragen)

Hoe beschermen we uw gegevens?

Onze website wordt regelmatig gescand op beveiligingslekken en bekende kwetsbaarheden om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken.

We gebruiken regelmatig Malware Scanning .

Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en die de informatie vertrouwelijk moeten houden. Bovendien wordt alle gevoelige / kredietinformatie die u verstrekt gecodeerd via Secure Socket Layer (SSL) -technologie.

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen wanneer een gebruiker een bestelling plaatst, hun informatie invoert, indient of opent om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen.

Alle transacties worden verwerkt via een gateway-provider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze servers.

Gebruiken we 'cookies'?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer stuurt (als u dat toestaat), waardoor de systemen van de site of serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om ons te helpen de items in uw winkelwagen te onthouden en te verwerken. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige siteactiviteiten, waardoor we u betere services kunnen bieden. We gebruiken ook cookies om ons te helpen bij het verzamelen van geaggregeerde gegevens over siteverkeer en site-interactie, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen bieden.


We gebruiken cookies om:

• Help de items in de winkelwagen te onthouden en te verwerken.

• Begrijp en bewaar gebruikersvoorkeuren voor toekomstige bezoeken.

• Verzamel geaggregeerde gegevens over siteverkeer en site-interacties om in de toekomst betere site-ervaringen en tools te bieden. We kunnen ook vertrouwde services van derden gebruiken die deze informatie namens ons bijhouden.
U kunt ervoor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dit doe je via je browserinstellingen. Aangezien de browser een beetje anders is, kijkt u in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookies te wijzigen.

Als u cookies uitschakelt, heeft dit geen invloed op de gebruikerservaring.

Openbaarmaking door derden

We verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan externe partijen, tenzij we gebruikers hiervan vooraf op de hoogte stellen. Dit omvat niet de hostingpartners van websites en andere partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van ons bedrijf of het bedienen van onze gebruikers, zolang die partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen ook informatie vrijgeven wanneer de vrijgave geschikt is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid te handhaven of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen.

Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

Google

De advertentievereisten van Google kunnen worden samengevat door de advertentieprincipes van Google. Ze zijn ingesteld om gebruikers een positieve ervaring te bieden. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

We gebruiken Google AdSense-advertenties op onze website.
Google gebruikt als externe leverancier cookies om advertenties op onze site weer te geven. Door het gebruik van de DART-cookie door Google kan het advertenties aan onze gebruikers weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze site en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van Google Ad en Content Network te gaan.


We hebben het volgende geïmplementeerd:

Wij, samen met externe leveranciers zoals Google, gebruiken first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookies) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) of andere externe identificatoren samen om gegevens te verzamelen over gebruikersinteracties met advertentievertoningen en andere functies van advertentieservices die betrekking hebben op onze website.


Afmelden:
Gebruikers kunnen voorkeuren instellen voor hoe Google voor u adverteert via de pagina Google Ad Settings. Als alternatief kunt u zich afmelden door naar de Network Advertising Initiative Opt Out-pagina te gaan of door de Google Analytics Opt Out Browser-add-on te gebruiken.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA is de eerste staatswet in het land die commerciële websites en online services vereist om een privacybeleid te publiceren. Het bereik van de wet strekt zich uit tot ver buiten Californië en vereist van een persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en mogelijk de wereld) dat websites exploiteert die persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten uit Californië verzamelen, om een opvallend privacybeleid op zijn website te plaatsen met precies de informatie die wordt verzameld en die informatie personen of bedrijven waarmee het wordt gedeeld. - Zie meer op: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken.

Zodra dit privacybeleid is gemaakt, zullen we er een link aan toevoegen op onze startpagina of minimaal op de eerste belangrijke pagina na het betreden van onze website.

Onze link Privacybeleid bevat het woord 'Privacy' en is gemakkelijk te vinden op de hierboven gespecificeerde pagina.
U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in het privacybeleid:

• Op onze pagina Privacybeleid

Kan uw persoonlijke gegevens wijzigen:

• Door ons een e-mail te sturen


Hoe verwerkt onze site Do Not Track-signalen?

We respecteren Do Not Track-signalen en Do Not Track, planten cookies of gebruiken advertenties wanneer een Do Not Track (DNT) -browser-mechanisme aanwezig is.


Staat onze site het volgen van gedrag door derden toe?

Het is ook belangrijk op te merken dat we het volgen van gedrag door derden niet toestaan

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

Als het gaat om het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar, geeft de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) ouders de controle. De Federal Trade Commission, het Amerikaanse bureau voor consumentenbescherming, handhaaft de COPPA-regel, waarin wordt uiteengezet wat exploitanten van websites en online diensten moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

We verkopen niet specifiek aan kinderen onder de 13 jaar.

Eerlijke informatiepraktijken

De Fair Information Practices Principles vormen de ruggengraat van de privacywet in de Verenigde Staten en de concepten die ze bevatten, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van gegevensbeschermingswetten over de hele wereld. Het begrijpen van de Fair Information Practice Principles en hoe deze moeten worden geïmplementeerd, is van cruciaal belang om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie beschermen

Om in overeenstemming te zijn met Fair Information Practices, zullen we de volgende responsieve actie ondernemen, mocht er zich een datalek voordoen:

We zullen u via e-mail op de hoogte stellen

• Binnen 7 werkdagen


We gaan ook akkoord met het Individual Redress Principle, dat vereist dat individuen het recht hebben om wettelijk afdwingbare rechten na te streven tegen gegevensverzamelaars en verwerkers die zich niet aan de wet houden. Dit principe vereist niet alleen dat individuen afdwingbare rechten hebben tegen gegevensgebruikers, maar ook dat individuen een beroep doen op rechtbanken of overheidsinstanties om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en / of te vervolgen.

KAN SPAM handelen

De CAN-SPAM-wet is een wet die de regels vaststelt voor commerciële e-mail, eisen stelt aan commerciële berichten, ontvangers het recht geeft om te verhinderen dat e-mails niet meer naar hen worden verzonden, en harde straffen voor overtredingen vastlegt.

We verzamelen uw e-mailadres om:

• Stuur informatie, beantwoord vragen en / of andere verzoeken of vragen

• Bestellingen verwerken en informatie en updates met betrekking tot bestellingen verzenden.

• U aanvullende informatie sturen met betrekking tot uw product en / of dienst

• Markeer onze mailinglijst of ga door met het verzenden van e-mails naar onze klanten nadat de oorspronkelijke transactie heeft plaatsgevonden.


Om in overeenstemming te zijn met CANSPAM, gaan we akkoord met het volgende:

• Gebruik geen valse of misleidende onderwerpen of e-mailadressen.

• Identificeer het bericht op een redelijke manier als een advertentie.

• Vermeld het fysieke adres van ons bedrijf of hoofdkantoor.

• Controleer e-mailmarketingservices van derden op naleving, als er een wordt gebruikt.

• Snel afmeld- / afmeldverzoeken honoreren.

• Sta gebruikers toe zich af te melden via de link onderaan elke e-mail.


Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, kunt u ons e-mailen op

svc@suzanne.co.il en we zullen u onmiddellijk verwijderen uit ALLE correspondentie.


Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande informatie.

www.suzannedekel.com

Emek Ayalon 14a

Shoham, Modi'in pob2283

Israël

suzannedekel@gmail.com


Laatst aangepast op 26-05-2020

bottom of page